Główna
Parafia p.w. Św. Jakuba Apostoła w Skaryszewie
Nabożeństwo Czerwcowe - Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami PDF Drukuj Email


Nabożeństwo Czerwcowe - Serce Jezusa, zmiłuj się nad nami

 

Kto jest spragniony niech przyjdzie i pije

Oto Źródło wody żywej

"Odpowiadajcie Mu zatem miłością

na miłość i nigdy nie zapominajcie o Tym,

którego miłość do was pchnęła aż do śmierci"

Święta Małgorzata Maria

 

Maj w kościelnej tradycji poświęcony jest Matce Bożej. Maryja nie chce jednak „skupiać” całej uwagi ludu Bożego na sobie.

Wiedzie go, bowiem do swojego jedynego Syna. Dlatego też czerwiec poświęcony jest Jezusowi Chrystusowi, którego

właśnie w tym czasie czcimy w sposób szczególny w nabożeństwach dedykowanych Jego Najświętszemu Sercu. Jest ono -

jak nauczał papież Leon XIII - „symbolem i żywym obrazem nieskończonej miłości” Jezusa do wiernych.

Podczas nabożeństwa odmawia się lub śpiewa litanię do Serca Jezusowego i akt zawierzenia, a także śpiewa pieśni.

Jeśli modlitewne spotkanie odbywa się w kościele, to zebrani klęczą przed wystawionym Najświętszym Sakramentem.

Nabożeństwa czerwcowe, odprawiane w obecnej formie, pojawiły się dość późno, bo dopiero w XIX wieku.

Sam kult Serca Jezusowego został już wcześniej zainicjowany przez św. Małgorzatę Marię Alacoque - francuską wizytkę.

Zakonnica ta w drugiej połowie XVII stulecia doświadczyła objawień Pana Jezusa, który wzywał ją do upowszechnienia

w całym Kościele nabożeństwa ku czci swojego Serca. W Polsce nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa

były znane najpierw w klasztorach Wizytek w Warszawie, Krakowie i Lublinie. Potem zostały zaaprobowane przez biskupa

Lublina i polecone do odprawiania w jego diecezji. Następnie rozprzestrzeniły się na terenie całego kraju.

Nabożeństwo czerwcowe składa się z dwóch podstawowych elementów: adoracji Najświętszego Sakramentu oraz Litanii

do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Historia powstania tej Litanii jest dosyć ciekawa. Gdy w XVIII wieku w Marsylii

wybuchła zaraza, jedna z zakonnic ułożyła ją, aby wybłagać ratunek dla miasta. Po pewnym czasie zaraza ustąpiła.

Początkowo modlitwa ta składała się z 26 wezwań, później dodano do niej jeszcze 7, dzięki czemu Litania licząca

33 prośby upamiętnia symboliczną liczbę lat życia Jezusa na ziemi.


Wielkim zwolennikiem i czcicielem Serca Jezusowego był Ojciec Święty Jan Paweł II, który wielokrotnie dawał wyraz swej

radości z faktu, że w Polsce ta forma pobożności jest wciąż obecna. W Elblągu w 1999 r. powiedział: „Cieszę się, że ta

pobożna praktyka, aby codziennie w miesiącu czerwcu odmawiać albo śpiewać Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa,

jest w Polsce taka żywa i ciągle podtrzymywana”. Jest to pochwała, ale i zadanie dla nas - katolików, rodaków Jana Pawła II.

Zadanie, aby te nabożeństwa przetrwały i były kultywowane przez kolejne pokolenia.


Kościół rzymskokatolicki widzi w tym nabożeństwie symbol miłości Boga ku ludziom. Chciałby także rozbudzić w sercach

ludzkich wzajemną miłość ku Bogu poprzez to nabożeństwo. Nadto sam Chrystus nadał temu nabożeństwu wybitnie kierunek

ekspiacyjny: ma nas ono uwrażliwiać na grzech, mobilizować w imię miłości Chrystusa do walki z nim oraz do wynagradzania

za tych, którzy najwięcej ranią Boże Serce.

 
W Licheniu PDF Drukuj Email


W Licheniu.

Grupa dzieci z klas trzecich wraz z opiekunami uczestniczyła w autokarowej wycieczce do Lichenia. Zwiedziliśmy

sanktuarium wraz z całym kompleksem, odwiedziliśmy kościół Św. Doroty, wieżę widokową, apartamenty papieskie,

golgotę i wiece innych bardzo ciekawych miejsc. Na Eucharystii dziękowaliśmy za przeżyty rok w przyjaźni z Panem

Jezusem. Na zakończenie byłą kąpiel w  jeziorze i wspólny piknik. Wszyscy wrócili  zmęczeni i bardzo zadowoleni. 

 
Wielki jubileusz w Skaryszewie PDF Drukuj Email

Wielki jubileusz w Skaryszewie

W Skaryszewie odbyły się główne uroczystości związane z 750-leciem nadania praw miejskich. Ulicami miasta

przeszedł, prowadzony przez orkiestrę dętą OSP, barwny korowód z księciem Bolesławem Wstydliwym na czele.

Wspólne świętowanie rozpoczęła Msza św., której w kościele św. Jakuba Apostoła przewodniczył kanclerz kurii biskupiej ks. prał.

Edward Poniewierski. W homilii przypomniał dzieje Skaryszewa, przywołał też szereg postaci z historii Polski związanych z tym

miastem i zachęcił do modlitwy w intencji przodków. Na koniec Eucharystii zaapelował też o utworzenie w Skaryszewie muzeum

lub izby pamięci historii miasta. Powiedział także, że warto podjąć starania o to, by św. Kinga, która bywała w Skaryszewie,

stała się jego patronką.

W uroczystości udział wzięli Bożogrobcy, parlamentarzyści, samorządowcy, członkowie Radomskiej Chorągwi Rycerskiej

i liczne grono mieszkańców miasta i gminy. Nie zabrakło grup rekonstrukcyjnych. W rolę księcia Bolesława Wstydliwego

wcielił się znany aktor Wojciech Wysocki, a w rolę jego żony Kingi - Emilia Gowin. Na Rynku została odtworzona scena

nadania aktu lokacji. Po podpisaniu go przez księcia i rycerzy dokument został przekazany burmistrzowi Ireneuszowi Kumiędze

i przewodniczącej Rady Miejskiej Urszuli Gowin.

- 750 lat temu, 15 maja, taki dokument odebrał od księcia Bolesława V Wstydliwego Gerard z Pragi, bożogrobca, ówczesny

proboszcz parafii miechowskiej. Jego rolą było wprowadzić te prawa miejskie w Skaryszewie. On pierwszy dostąpił tego zaszczytu.

My odtwarzamy pewną wersję historyczną, jak ta sytuacja mogła wyglądać 750 lat temu. Czynimy taki pomost pomiędzy tamtym

czasami, a czasami obecnymi. Każdy zastanawia się, co z tamtych lat zostało do dzisiaj. W codziennym pędzie nie zauważamy tego,

a zostało tego sporo w architekturze, w zabudowie, w usytuowaniu naszego miasta, w kościele, w ludziach, w zwyczajach, obrzędach

- powiedział burmistrz. - Jesteśmy niedużym miasteczkiem, ale odpowiedzialnym, zaangażowanym i dzielnym - dodał.

Pierwszy wiarygodny przekaz o Skaryszewie pochodzi z 1198 r. i dotyczy przejścia osady skaryszewskiej na własność klasztoru

Bożogrobców w Miechowie. Im też przypisuje się uzyskanie od Kazimierza Sprawiedliwego wolności targowej. W 1264 r. Bolesław

Wstydliwy nadał powstałej osadzie prawo średzkie.

Marszałek Województwa Mazowieckiego z okazji uroczystości przyznał dla miasta i gminy Skaryszewa medal pamiątkowy

"Pro Masovia". Wręczyła go Bożenna Pacholczak.

 
W Warszawie PDF Drukuj Email


Grupa ministrantów z parafii Św. Jakuba Ap uczestniczyła w wycieczce podsumowującej rok pracy formacyjnej w grupie

młodszych ministrantów i lektorów.  Odwiedzili Muzeum Techniki Wojskowej w Warszawie gdzie była okazja wejścia do

czołgu oraz samolotu które brały udział w walkach podczas  II Wojnie Światowej.  Dalej zwiedzili Zamek Królewski,

Stare Miasto i udali się na Stadion Narodowy aby obejrzeć finał Puchar Polski 2014 r. w którym zmierzyli się Zawisza

Bydgoszcz i  Zagłębie Lublin. Dzień był wypełniony atrakcjami i wspólnie spędzonym czasem. Wycieczka ta była formą

nagrody za rzetelne wypełnianie ministranckich obowiązków .  

 
Koncert dla Jana Pawła II PDF Drukuj Email

Koncert Dla Jana Pawła II

 
Życzenia Świąteczne PDF Drukuj Email

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 następna > ostatnia >>

Strona 1 z 8